Spalio 10d. vyks šaudymo varžybos V.Putvinskio-Pūtvio metinėms paminėti

Paskelbta: 2015 September 23

2015-09-16-saudymo-varzybos-putvinskio-garbei-(be-btn)

Jurbarko rajone, Jūravos kaime spalio 10 d. 10 val. vyks Lietuvos šaulių sąjungos šaudymo varžybos, skirtos V.Putvinskio-Pūtvio metinėms paminėti.

Bendros varžybų taisyklės

Varžybose komandos naudoja rengėjų ginklus ir amuniciją. Prieš varžybas komandos vadovas pateikia komandos vardinį sąrašą (paraišką) su gydytojo rezoliucija. Varžybos yra asmeninės ir komandinės. Komandos sudėtis – 3 dalyviai iš jų viena moteris.

Varžybų pratimai

Varžybų dalyviai šaudys automatiniais šautuvais „HK416-A2“, ,,HK417”, karabinais ,,C-75” ir pistoletais „Glock -17“ .Šaudys visa komanda kartu su trimis skirtingais šautuvais(„HK416-A2“, ,,HK417”, karabinais ,,C-75”). Kokiu ginklu kam šaudyti sprendžia pati komanda. Pistoletu ,,Glock – 17” šaudys visi 3 komandos nariai.

Pratimas Nr. 1.

Ginklai:
HK416-A2, HK-417, C-75
Atstumas:
100 m.
Taikmuo:
sportinis Nr. 2 (Kiekvienam dalyviui skirti 2 taikiniai)
Šūvių skaičius:
3 bandomieji ir 10 įskaitinių šūvių
Padėtys:
stovint, klūpint
Šaudymo eiga:
  • 3 bandomieji šūviai gulint (komandai skirta 5 min.)
  • 5 įskaitiniai šūviai stovint
  • 5 įskaitiniai šūviai klūpint
Atlikimo Sąlygos:
ginklas šaudymo linijoje(pozicijoje) neužtaisytas (2 dėtuvės prie ginklo, dėtuvėse sudėta po 5 šovinius). Komanda stovi starto pozicijoje. Po laikmačio arba šaudymo vadovo komandos signalo šauliai užima šaudymo pozicijas, užtaiso ginklą, atlieka 5 šūvius į taikinį NR1, keičia dėtuvę, keičia šaudymo padėtį ir atlieka 5 šūvius į taikinį NR2. Šauliai patys pasirenka iš kokios pozicijos pradėti šaudyti. Būtina sąlyga-šaudymo padėties keitimas. Laikas stabdomas po paskutinio komandos šūvio.
Vertinimas:
skaičiuojami taškai taikinyje padalijant juos iš laiko (sekundžių), sugaišto pratimui atlikti. Išvedamas koeficientas, pagal kurį nustatoma šaulio užimta vieta atliekant tą pratimą. Už nepataikymą į taikinį skiriama 10 taškų bauda. Už pratimo atlikimo procedūrų pažeidimą dalyvis diskvalifikuojamas.

Pratimas Nr. 2.

Ginklas:
Glock 17
Atstumas:
25 m.
Taikmuo:
sportinis Nr. 2
Šovinių skaičius:
17
Padėtis:
stovint
Pratimo dalys:
lėtošauda ir greitošauda
Šaudymo eiga:
3 bandomieji šūviai ir 14 įskaitinių šūvių
Atlikimo sąlygos:
ginklas dėkle, neužtaisytas (2 dėtuvės po 7 šovinius, 1 dėtuvė ginklo rankenoje, 2 dėtuvė dėtuvės dėkle).
Lėtošauda:
šauliai stovi užėmę pozicijas. Po šaudymo vadovo komandos, šauliai užtaiso ginklą ir iššauna 7 šūvius į taikinį NR1, skiriamas laikas – 5 min.
Greitošauda:
šauliai stovi užėmę pozicijas. Po šaudymo vadovo komandos, šauliai užtaiso ginklą ir iššauna 7 šūvius į taikinį NR2, skiriamas laikas – 20s. Garsinis signalas skelbia pratimo pabaigą. Po garsinio signalo atlikti šūvius-draudžiama.
Vertinimas:
skaičiuojami pataikymai kiekviename taikinyje. Už paleistą šūvį po garsinio signalo skiriama 10 taškų bauda.

Saugumo reikalavimai

Šaulys gali būti diskvalifikuotas esant grubiam saugaus elgesio su ginklu taisyklių pažeidimui:

  1. nešiojant užtaisytą ginklą (su įstatyta dėtuve) šaudyklos teritorijoje;
  2. ištraukus ginklą iš dėklo (dėžės) ne tam tikslui skirtoje vietoje;
  3. atlikus nekontroliuojamą šūvį pratimo atlikimo metu;
  4. iškritus ginklui pratimo atlikimo metu.

Protestai

Raštiškus protestus gali pateikti tik komandos vadovas vyr. teisėjui ne vėliau, kaip 30 min. po oficialių rezultatų paskelbimo.
Varžybų organizatoriai pasilieka teisę keisti varžybų nuostatus.

Nugalėtojų nustatymas

Komanda nugalėtoja nustatoma susumavus visų komandos dalyvių rezultatus. Trys taikliausi šauliai asmeninėse įkaitose išrenkami surinkę didžiausią taškų kiekį.

Parsisiųsti varžybų nuostatus