Šaulių sąskrydis ,,Tau, Tėvyne! “

Paskelbta: 2015 September 26

Autorius: Jolita Mockaitienė ( Eržvilkogimnazijos socialinė pedagogė, Eržvilko 3-čio atskirojo būrio vadė)

2015 m. rugsėjo 25-26 dienomis Eržvilko gimnazijoje vyko Tauragės apskrities LDK Kęstučio šaulių 7-osios rinktinės ir Telšių apskrities Žemaitijos šaulių 8-os rinktinės jaunųjų šaulių sąskrydis. Renginys ,, Tau, Tėvyne! “ buvo skirtas Eržvilko gimnazijos ,, Patrioto dienai“ paminėti.

Sąskrydyje dalyvavo apie 120 jaunųjų šaulių iš Tauragės, Pagėgių, Jurbarko, Eržvilko, Skirsnemunės, Telšių. Šį renginį organizavo ir vedė Eržvilko 3-čiojo būrio jaunieji šauliai ir būrio vadė Jolita Mockaitienė.

Jaunųjų šaulių sąskrydis prasidėjo iškilminga rikiuote, Lietuvos ir Šaulių vėliavų įnešimu, Tautiškos giesmės giedojimu. Jaunuosius Šaulius sveikino LŠS vado pavaduotojas Vytautas Žymančius, Eržvilko miestelio seniūnas Gintaras Kasputis, Eržvilko gimnazijos direktorė Birutė Genienė.

Tylų rudens vakarą Eržvilko miestelio gyventojai galėjo pasiklausyti šauliškų ,,laužo“ dainų, skanduočių, gitaros garsų, nes gimnazijos parkelyje vyko jaunųjų šaulių būrių meniniai prisistatymai. Po susipažinimo vyko pasiruošimas naktiniam – orientaciniam žygiui. Eržvilko gimnazijos geografijos mokytojas Alvydas Adomavičius paruošė iššūkį jauniesiems šauliams: Nakties metu, naudojantis žemėlapiais ir kompasais įveikti nurodytą trasą , surasti 7 punktus Balandinės miške. Po žygio – poilsis. Šauliškas laužas degė visą naktį, kviesdamas pabūti, pabendrauti, pasidalinti patirtais įspūdžiais

Antrąją sąskrydžio dieną vyko sportinės varžybos. Tauragės ir Telšių jaunieji šauliai rungtyniavo, komandinėse ir individualiose rungtyse. Jaunųjų šaulių sąskrydį baigėme iškilminga rikiuote. Uždarymo metu buvo apdovanoti varžybų nugalėtojai.

Varžybų rezultatai
Rungtis 1 vieta 2 vieta 3 vieta
Naktinio orientavimosi varžybos Tauragės „M. Mažvydo“ mokykla Eržvilko gimnazija Tauragės „Šaltinis“
Krepšinio 3×3 varžybos Eržvilko gimnazija Jurbarko būrys Tauragės „Versmė“
Tinklinio varžybos Jurbarkas būrys Telšių rinktinė Eržvilko gimnazija
Kliūčių ruožas Telšių rinktinė Tauragės „M. Mažvydo“ mokykla Pagėgių 9-a kuopa
Individualus šaudymas Lukas Šileika Iveta Silkauskaitė Kornelijus Baublys
Kelmo metimas Julius Tverskis Kornelijus Baublys Ernestas Zeniauskas
Šauliško bato metimas Lukas Oberauskas Rimvydas Sudeikis Julius Tverskis