Sąskrydis „Raudonoji naktis“

Paskelbta: 2015 October 23

Autorius: Kornelija Dapkutė ( LDK Kęstučio šaulių 7-osios rinktinės jaunoji šaulė )

Spalio 16-17 dienomis, Jurbarko rajone esančioje Raudonės pilyje vyko jaunųjų šaulių sąskrydis „Raudonoji naktis“, kurį suplanavo bei organizavo Jurbarko 1-os kuopos jaunieji šauliai su Būrelio vadovu ats.ltn Mariumi Jazukevičiumi.

Sąskrydis prasidėjo penktadienio vakarą ir tęsėsi iki šeštadienio pietų. Į Raudonės pilį suvažiavo beveik 170 jaunųjų šaulių iš Pajūrio Šilalės,Skaudvilės,Seredžiaus.Skirsnemunės, bei Tauragės mokyklų. Sąskrydį pagyvinti jauniesiems šauliams padėjo jaunimo organizacijos nariai, kurie pravedė įvairius įdomius ir linksmus žaidimus. Vakare buvo organizuotos paskaitos apie tarnybą Afganistane bei apie fotografiją,kurias vedė ats.vyr.srž.Zigmas Dangėlas ir „Šviesos“ laikraščio korespondentas Lukas Pileckas. Po paskaitų vyko įvairūs žaidimai, o vėlai vakare visi buvo pakviesti dalyvauti naktiniame žaidime , kuris jauniesiems šauliams labai patiko.

Po aktyvių pramogų visų laukė diskoteka bei poilsis. Ankstyvą rytą visi dalyvavo bendroje rytinėje mankštoje. Po mankštos, sąskrydžio dalyviai papusryčiavę bei susidėję daiktus išvyko į Jurbarke vykstantį Jurbarko kuopos 96 metų jubiliejų.

Šventėje dalyvavo LŠS vadas ats.plk.ltn.Liudas Gumbinas ir Jurbarko meras Skirmantas Mockevičius. Šią proga sudalyvavome šventose mišiose bei minėjime kuriame buvo apdovanoti nusipelnę Jurbarko šauliai, Jonas Jakštys, Kęstutis Sutkus, Vidmantas Staškevičius ir Jonas Kvietkus. Po minėjimo buvo organizuotas Jurbarko saviveiklininkų koncertas. LDK Kęstučio 7-osios šaulių rinktinės jaunieji šauliai dėkingi sąskrydžio organizatoriams už puikų sąskrydį bei smagiai praleistą laiką Raudonės pilyje.

Susiję straipsniai: Jaunųjų šaulių sąskrydis Raudonėje, Raudonės pilyje – pilietiškumo pamokos