2017 02 16 – Lietuvos valstybės Nepriklausomybės atkūrimo Vasario 16 – osios minėjimas Šilalėje

Paskelbta: 2017 February 17

Šių metų vasario 16 dieną Šilalėje šauliai ir visi patriotai susirinko paminėti Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienos.
Šią ypatingą dieną, mūsų šaliai, kartu bažnyčioje pasimeldėme už nepriklausomą ir laisvą Tėvynę, vieningai sugiedojome himną. Aštuoniolika jaunųjų šaulių pasižadėjo Lietuvai ir įstojo į šaulių gretas, taip pat vasario 16 – osios proga Stepono Dariaus 3-osios kuopos šauliai buvo apdovanoti už nepriekaištingą šaulišką tarnybą.
Sveikinimo žodį tarė Šilalės meras Jonas Gudauskas.
Uždegėme žvakes prie žuvusių partizanų paminklo, taip pagerbdami jų pasiaukojimą laisvos Lietuvos labui. Šventė persikėlė prie miesto kultūros centro, šventės dalyviams kariai iš Čekijos ir Lietuvos demonstravo savo karinę įrangą.
Šaulė Kristina Kanitauskaitė, jaunoji šaulė Vita Žvynakytė