2017 09 16 – PĖSČIŲJŲ ŽYGIS ,, KULTŪRINIS KRAŠTOVAIZDIS: NUO PILIAKALNIŲ IKI MIESTO BOKŠTŲ“

Paskelbta: 2017 September 19

Šilalės r. Pajūrio Stanislovo Biržiškio gimnazijos jaunieji šauliai, lydimi kuopos vado Algimanto Dragūno ir socialinės pedagogės Jurgitos Rumšienės šeštadienio rytą išskubėjo Pagramančio link, kur žygio dalyviai rinkosi registracijai į pėsčiųjų žygį ,,Kultūrinis kraštovaizdis: nuo piliakalnių iki miesto bokštų“.
Pėsčiųjų žygį pradėjome nuo padavimo apie Pagramančio piliakalnį. Pažiūrėję Tauragės ,,Aušros“ progimnazijos mokinių meninį pasirodymą patraukėme į tikrai ekstremalų žygį. Turėjome puikią progą susipažinti su Pagramančio bažnyčios atsiradimo istorija, aplankyti net keturis piliakalnius.
Pirma stotelė – tai Pagramančio piliakalnis su senovės gyvenviete, dar vadinamas Pilaite, supiltas Akmenos upės kairiajame, Gramančios upelio dešiniajame krantuose, ties jų santaka. Piliakalnio šlaitai statūs apie 20 m aukščio. Į šiaurę 1 ha plote yra papėdės gyvenvietė. Atliekant archeologinius tyrimus, buvo rasta grublėtos ir lipdytinės keramikos. Piliakalnio aikštelėje buvo aptikta ir senovės Romos moneta, nominalas – sesterija, kaldinta 164-168/169 m. Piliakalnis datuojamas I-III a.
Antra stotelė Kuturių piliakalnis, supiltas Akmenos upės dešiniajame krante, netoli jos santakos su Jūros upe. Piliakalniui supilti panaudotas Akmenos kranto iškyšulys, įsiterpęs į jos slėnį. Piliakalnio šlaitai statūs.
Papietavę gražiame miško prieglobstyje ,,Lakštingalų slėnyje“, patraukėme prie trečio Indijos piliakalnio. Šis piliakalnis supiltas atskiroje kalvoje, Akmenos upės dešiniajame krante, jos slėnyje. Upei pakeitus vagą, didelė piliakalnio dalis buvo nuplauta. Išlikęs tik jo pietvakarinis pakraštys. Piliakalnis apaugęs tankiomis liepomis ir eglėmis. Ant šio nuostabaus piliakalnio žygio dalyvius čionykščiai pasitiko su duona ir druska bei liaudiška daina. Pasiklausę dainų nuskubėjome tolyn, nes laukė dar vienas piliakalnis. Kreivių piliakalnis, dar vadinamas Pile, įrengtas Akmenos kairiajame krante, prie Skrodupio upelio žiočių esančios atskiros didelės kalvos. Čia visus žygeivius pasitiko nuotaikinga Kęstučio Tarvydo kaimo kapela. Pasilinksminę nuskubėjome Pagramančio piliakalnio link, kur mūsų nekantriai laukė vakarinės ,,vaišės“ naminė duona ir gira.
Visiems žygio dalyviams buvo įteikti diplomai. Už gerai praleistą šeštadienio dieną, skanius pietus, skambias dainas prie laužo, nuoširdų ačiū tariame Pagramančio regioninio parko kultūrologei Linai Mačėnaitei. Daug yra Lietuvoje gražių vietų ir tiek yra mažai laiko viską aplankyti, pamatyti ir patirti bei išgyventi savo širdimi.

Pajūrio Stanislovo Biržiškio gimnazijos
socialinė pedagogė Jurgita Rumšienė