2017 10 01 – Visuomenininkų diskusijos apie Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio paminėjimą

Paskelbta: 2017 October 2

2017 m. spalio 1 d. LK Kauno įgulos karininkų ramovėje vyko visuomeninių organizacijų atstovų susitikimas su LŠS išeivijos vadu Juliumi Rūteniu Butkumi. Susitikimo dalyviai diskutavo apie Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimo 2017–2020 m. programos/projektų kūrybiškumą, planavimą ir įgyvendinimą Taip pat vyko aptarimas apie pasaulio lietuvių bendradarbiavimo galimybes organizuojant visuomeninius Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimus Lietuvoje ir visame pasaulyje. Lietuvos atsargos karininkų sąjungos (LAKS) Marijampolės skyriaus pirmininkas dim. ltn. Anicetas Varnas LŠS išeivijos vadui Juliui Rūteniui Butkui įteikė LAKS medalį „Už nuopelnus“. Ačiū susitikimo iniciatoriui LŠS V. Putvinskio-Pūtvio klubo prezidentui Stasiui Ignatavičiui už įdomų renginį.
Noriu Jūsų, Lietuvos sąjūdžio, šaulių (LŠS), Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių sąjungos, Lietuvos laisvės kovotojų sąjungos, Nepriklausomybės gynėjų sąjungos, Lietuvos kariuomenės rezervo karių asociacijos narių ir kitų visuomeninių organizacijų atstovų bei jų rėmėjų, paklausti :
1. Kaip jūs norėtume paminėti/švęsti Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmetį?
2. Kaip jūs manote, ar šiandien yra pakankami įamžinti svarbūs Lietuvos valstybės ir tautos simboliai, asmenybės ir sėkmės istorijos (įvykiai 1917-2017 m.)?
3. Kaip jūs manote, kokie Lietuvos valstybės simboliai, asmenybės ir įvykiai (sėkmės istorijos) šiandien jus skatina/motyvuoja veikti ir galvoti apie sėkmingą Lietuvos ateitį ?

Dr. Raimundas Kaminskas
Lietuvos laisvės kovotojų sąjungos valdybos pirmininko pavaduotojas
Lietuvos sąjūdžio Kauno tarybos pirmininkas
+370 680 53 495