2017 10 06 – VLADAS PŪTVIS PUTVINSKIS – ŽMOGUS Į KURĮ LYGIUOJAMĖS

Paskelbta: 2017 October 8

Spalio 6 – oji diena – svarbi ir iškili diena kiekvienam save gerbiančiam šauliui. Būtent šią dieną, prieš 144 metus, Rygoje gimė viena iš labiausiai nusipelniusių Lietuvai asmenybių – Vladas Pūtvys – Putvinskis.

Per savo gyvenimo metus jis padėjo tvirtą pagrindą nepriklausomai Lietuvos valstybei, kuria šiandien visi kartu galime didžiuotis. Nei jo amžininkai, nei istorikai neginčija, kad vienas iš didžiausių Vlado Pūtvio – Putvinskio nuopelnų Lietuvai – Šaulių sąjungos įkūrimas.

Šio žmogaus dėka Šaulių sąjunga tapo ne vien kovine, bet ir ideologine organizacija. Sąjungos įkūrėjo supratimu, organizacija turėjo tapti savotišku moraliniu tautos stuburu, jos moraline aristokratija. „Šaulių sąjungos uždavinys yra įnešti šauliškais rūbais apvilktą idėjinį, tautinį riteriškumą į tolimą provincijos kampą, į tą kaimą, kurio šiaudiniai stogai matyti ten toli už miškelio, už kalnelio, paupyj, pabalyj…“, – rašo Putvinskis.
V. Putvinkį reikia gerbti ne tik kaip šaulių ideologijos kūrėją, tačiau taip pat už jo milžinišką patriotizmą. Jis paliko visiems gražų patriotizmo pavyzdį: „Patriotizmas yra palikimas statyti tautos reikalus aukščiau viso ko, tai yra mokėjimas aukoti tėvynės aukurui viską, ką tik žmogus turi brangaus neskiriant nė gyvybės.“ Tai asmenybė, kuria turėtų didžiuotis kiekvienas lietuvis!

Saulėtą popietę dar labiau sušildė šilti ir garbingi žodžiai ištarti prisimentant Lietuvai didžią asmenybę – Vladą Putvinskį, jo amžinojo poilsio vietoje, Kelmėje. Sugiedotas himnas, gėlės ir liepsnojančios žvakės ant kapo, tai tik maža padėka už didžiulius nuopelnus ir nuoširdų šio žmogaus darbą tėvynės ir žmonių labui.
Šį svarbų šauliams žmogų taip pat pagerbėme susirinkdami prie buvusių šaulių rūmų Tauragėje, kur Vladui Putvinskiui atminti, stovi paminklas.
Taip pat sugiedojome himną ir gražiais žodžiais prisiminėme jo ypatingus darbus Lietuvai. Jaunieji šauliai jį įvardijo, kaip Lietuvos patriotizmo patriarchą.

LDK Kęstučio šaulių 7-osios rinktinės jaunoji šaulė Vita Žvynakytė ir šaulė Kristina Kanitauskaitė