2017 09 07 – ŠILALĖ- LIETUVOS PATRIOTŲ MIESTAS

Paskelbta: 2017 October 9

Lietingą spalio 7-osios rytą LDK Kęstučio Šilalės S.Girėno 3-čios kuopos šauliai rinkosi į Šilalės S.Dariaus ir S. Girėno progimnaziją , kurioje laukė atvykstančio Lietuvos Šaulių Sąjungos vado ,pulkininko leitenanto
Gintaro Koryznos. Susitikimas vyko patalpoje kurioje įsikūrę progimnazijos jaunieji šauliukai.

LŠS vadas išsakė savo nuomonę apie tai kaip jis mato tolesnes šaulių veiklos sritis ,kalbėjo apie
bendradarbiavimą su savanoriais. Vyko diskusijos kuriose Šilalės kuopos šauliai pasakojo apie savo veiklą ,
problemas su kuriomis tenka susidurti. Jaunųjų šauliukų kuopų vadai klausinėjo LŠS vadą apie jaunimo
ugdymą, patriotiškumo skiepijimą, su kokiais sunkumais tenka susidurti.

Kadangi Šilalės S.Girėno 3-čios kuopos šauliai po susitikimo vyko į Šilalės rajono Pajūrio Stanislovo Biržiškio gimnazijos šaudyklą.

LŠS vadas buvo pakviestas joje apsilankyti .Vadas apžiūrėjo šaudyklą ,ginklus, pasidžiaugė, kad šauliai ir
šauliukai turi galimybę tobulinti šaudymo įgūdžius modernioje šaudykloje. Mokyklos direktorius
papasakojo kiek daug veiklos ir pasiekimų yra pasiekę šios mokyklos šauliukai.
Įpusėjus dienai LŠS vadas atsisveikino ir išvyko o kuopos šauliai tęsė šaudymo pratybas.

Šilalės S.Girėno 3-čios kuopos vadas
Rimas Vaičiakauskas