2017 10 14 – Generolo T. Kosciuškos 200 – ųjų metinių minėjimas Kaune

Paskelbta: 2017 October 14

Generolo Tado Kosciuškos (1746-1817) 200-ųjų mirties metinių paminėjimas Kaune
2017-10-14 Istorinėje Kauno pilies teritorijoje ir Kauno Šv. Jurgio Kankinio bažnyčioje vyko renginys, skirtas paminėti Tado Kosciuškos 200-ąsias mirties metines. Renginyje dalyvavo LR Seimo narys Kazys Starkevičius, Lietuvos šaulių sąjungos, Lietuvos kariuomenės rezervo karių asociacijos, Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės atminties rūmų, Kauno apskrities Bajorų draugijos, Šv. Adalberto-Lietuvos didžiosios kunigaikštystės-riterių ordino, Jotvingių Kryžiaus riterių ordino, Lietuvos totorių bendruomenių sąjungos, užsienio karo klubų nariai, Kauno pavieto laisvieji šauliai, Lietuvos sąjūdžio Kauno tarybos bei kitų visuomeninių organizacijų atstovai ir svečiai. Nemažai jų buvo pasipuošę XVIII a. pab. – XIX a. pr. karine ekipuote.
Renginys prasidėjo rikiuote ir iškilminga eisena istorinėje Kauno pilies teritorijoje. Vėliau Kauno Šv. Jurgio Kankinio bažnyčioje kunigai su Šv. Jurgio konvento gvardijonu dr. kun. Pauliumi Sauliumi Bytautu OFM aukojo Šv. Mišias. Po jų istorikas Eduardas Brusokas skaitė pranešimą „Generolas Tadas Kosciuška –tautų laisvės kovotojas“. Vėliau LDK istorinės atminties organizacijų naujiems nariams buvo įteikti kilmės liudijimai ir dekretai, toliau sekė asmenų apdovanojimo generolo T. Kosciuškos vardo garbės medaliais (išleistais LDK Atminties rūmų) bei Tado Kosčiuskos kryžiais (išleistais Kauno sąjūdžio), ceremonija. Šv. Jurgio Kankinio bažnyčioje buvo galima apžiūrėti lietuviškos karinės ekipuotės (XVIII-XX a.pr.) laikiną parodą (aut. Jacek Jaworski). Istorikai randa tam tikrų generolo Tado Kosciuškos sąsajų ir su Kauno miestu. Pavyzdžiui, yra žinoma, kad T. Kosciuška labai mėgęs Kauno midų, kuris buvo siunčiamas jam tiesiai iš Kauno.
Tadas Kosciuška (1746 – 1817) – Lietuvos, Lenkijos, Prancūzijos ir JAV nacionalinis didvyris, Lenkijos Karalystės ir Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės karo inžinierius, kovų už JAV nepriklausomybę dalyvis (1775 – 1783 m.), generolas, Vyriausiasis ATR 1794 metų sukilimo vadas. T. Kosciuškos metai yra įtraukti į UNESCO 2016-2017 metais minimų sukakčių sąrašą.
Dr. Raimundas Kaminskas
Lietuvos sąjūdžio Kauno tarybos informacinis biuras