2017 10 26 – ŽUVUSIŲ UŽ LIETUVOS LAISVĘ IR NEPRIKLAUSOMYBĘ PAGERBIMAS

Paskelbta: 2017 October 30

Kaip ir kasmet, Pajūrio 710 kuopos jaunieji šauliai prieš Vėlines aplankė žuvusių už Lietuvos laisvę ir nepriklausomybę kapus ir paminklus, pagerbė tylos minute ir uždegė žvakutes.

Kuopos vadas Algimantas Dragūnas