2018 01 01 – DANIELIUS SAUKEVIČIUS LDK Kęstučio šaulių 7-osios rinktinės šaulys „ŠAULIŲ ŽVAIGŽDĖS ORDINO“ KAVALIERIUS

Paskelbta: 2018 January 3

DANIELIUS SAUKEVIČIUS LDK Kęstučio šaulių 7-osios rinktinės šaulys „ŠAULIŲ ŽVAIGŽDĖS ORDINO“ KAVALIERIUS

Pirmąją 2018-tų metų dieną savo 80-ąjį jubiliejų mini Danielius Saukevičius. Danielius per savo ne trumpą gyvenimo kelią nuveikė tikrai daug: jis -šaulys, žemės ūkio inžinierius, mechanikas, pedagogas, automobilių sporto meistras ir choristas.
Gimė Dzūkijoje, Guronių kaime, buvusiame Lazdijų rajone, dabar Druskininkų savivaldybėje. Susipažinęs su būsima žmona Marija atkako į Pagėgius, o netrukus įsikūrė Tauragėje. Į Lietuvos šaulių sąjunga D.Saukevičius įstojo 1994m.
1995. tapo Tauragės apskrities atkurtos šaulių rinktinės vadu, vėliau vado pavaduotoju. Jo nuomone: „Šauliai yra patriotinė organizacija, viena jos veiklos sričių – kultūrinis gyvenimas.“ Anot jo, Tauragėje šaulių tradicijų liko labai daug, čia ir pirmieji šaulių rūmai Lietuvoje, ir paminklas LŠS įkūrėjui Vladui Putviui Putvinskiui, pastatyti už šaulių ir tauragiškių lėšas. Jam norėjosi plėtoti tradicijas, bendradarbiauti su jaunimu. Nors dabar sveikata, galbūt, šiek tiek ir apleidžia, jis tikina, kad stengiasi nuolat dalyvauti šaulių veikloje.
Beje, per karaliaus Mindaugo, Valstybės dienos minėjimą Kaune D.Saukevičiui Krašto apsaugos ministras Raimundas Karoblis iškilmingai įteikė Šaulio žvaigždės medalį. Mes jaunieji rinktinės šauliai norime nuoširdžiai padėkoti už atsidavimą ir darbą Lietuvos šaulių sąjungai bei garbingo jubiliejaus proga palinkėti begalinės sveikatos, sėkmės, džiaugsmo.

LDK Kęstučio šaulių 7-osios rinktinės jaunoji šaulė Klaudija Dambinskaitė