2018 01 12 – Skaudvilės gimnazijos jaunųjų šaulių pasižadėjimas

Paskelbta: 2018 January 15

2018m. sausio 12d. ,minint Laisvės gynėjų dieną, Skaudvilės gimnazijoje vyko jaunųjų šaulių pasižadėjimo ceremonija, kurioje dalyvavo ir prisiekė 11 jaunųjų šaulių. Skaudvilės 207 būrio jauniesiems šauliams vadovauja istorijos mokytojas metodininkas Linas Norkus.
Iškilmingas renginys, prasidėjo LR himno giedojimu, prisiminti ir pagerbti Laisvės gynėjai, be jų žygdarbio ir lietuvių tautos ryžto neturėtume, ką turime brangiausia – Laisvės ir Nepriklausomybės.
Jaunieji šauliai pasižadėjo būti ištikimi Lietuvos valstybei ir stropiai rengtis ginti Lietuvos laisvę ir Nepriklausomybę, laikytis Lietuvos Respublikos Konstitucijos ir įstatymų, sąžiningai vykdyti jaunojo šaulio pareigas.
Pasižadėjimo ceremonijai vadovavo karinio rengimo vyr.specialistas viršila Ričardas Dapkus.
Jaunuosius šaulius pasveikino ir jaunojo šaulio pažymėjimus bei atminimo dovanėles įteikė LDK Kęstučio šaulių 7-osios rinktinės vadas, atsargos majoras Kęstutis Bauža, palinkėjęs jauniesiems šauliams ištikimai tarnauti Lietuvai. Iškilmingoje ceremonijoje dalyvavo gimnazijos direktoriaus pavaduotoja Ligita Visockienė, kuri palinkėjo jauniesiems šauliams tapti tikrais Tėvynės gynėjais.

Būrelio vadovas Linas Norkus