2018 01 19 – Sveikiname Vytautą Jurgį Kairį su Jubiliejumi

Paskelbta: 2018 January 21

SVEIKINAME JUBILIATĄ
LDK Kęstučio šaulių 7-osios rinktinės 701-osios P.Paulaičio 701-osios kuopos šauliui Vytautui Jurgui Kairiui sausio 17d. sukako 70 metų.
Rinktinės šaulių vardu nuoširdžiai sveikiname Jubiliatą ir linkime šauliško entuziazmo darbuojantis Tėvynės labui.
Su pagarba,
LDK Kęstučio šaulių 7-osios rinktinės šauliai.