2018 09 20 – Lietuvos šaulių sąjungos vado sveikinimas

Paskelbta: 2018 September 24

Broliai ir Sesės šauliai,

Norėčiau jus visus pasveikinti su 29-osiomis Lietuvos šaulių sąjungos atkūrimo metinėmis!

Noriu visiems priminti, kad 1989 m. rugsėjo 20 d. LŠS atkūrimo iniciatyvinės grupės nariai davė pirmą priesaiką Kelmėje, prie LŠS įkūrėjo ir ideologo Vlado Putvinskio kapo. Ši diena laikoma LŠS atkūrimo Lietuvoje data.

Sesės ir Broliai šauliai noriu jums palinkėti:
STIPRYBĖS – būti stipriais dvasia ir kūnu, kad kasdieninės negandos jūsų nepalaužtų ir kasdieniniai iššūkiai nemažintų jūsų optimizmo.
RYŽTO – priimant nelengvus sprendimus darbe, tarnyboje, šeimoje.
TOLERANCIJOS – mūsų šaulių daug, visi mes skirtingi, skirtingų profesijų, skirtingų patirčių, bet visi mes šeima. O šeimoje turime išklausyti vieni kitus ir esant reikalui padėti.

Dėkoju jums visiems už atsidavimą ir pagalbą Sąjungai, pagalbą Lietuvai! Sėkmės darbuose.

Pagarbiai / Respectfully,

plk. ltn. Gintaras Koryzna
Lietuvos šaulių sąjungos vadas