2018 12 13 – Padėkos diena policijos rėmėjams

Paskelbta: 2018 December 17

2018m.gruodžio 13 dienos vakarą į Kaune esančią Istorinę Lietuvos Respublikos Prezidentūrą rinkosi policijos pareigūnai, Kauno miesto ir rajono savivaldybių atstovai, svečiai. Jau ketvirti metai, kaip švenčiama padėkos diena skirta pagerbti policijos rėmėjus. Tai savanoriai, kurie negailėdami laiko, budi su policijos pareigūnais renginiuose, padeda užtikrinti viešąją tvarką ir visuomenės saugumą. Šią dieną policijos pareigūnai, savivaldybių atstovai dėkojo policijos rėmėjams vardu tų žmonių, kurie saugūs grįžo namo, kurie gal net nežino, kad policijos rėmėjų budrios akys prižiūri saugumą mūsų miestuose ir rajonuose.
Už iniciatyvumą, gerus veiklos rezultatus ir glaudų bendradarbiavimą su Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato pareigūnais, Kauno apskrities vyriausias policijos komisariatas padėkos raštu ir daiktine atminimo dovanėle apdovanojo ir LDK Tauragės 7-osios rinktinės Šilalės S.Girėno 703-ios kuopos vadą, ilgametį policijos rėmėją Rimą Vaičiakauską. Policijos pareigūnų darbas nėra lengvas, todėl džiugu kad jiems talkina šauliai -policijos rėmėjai.

Šaulė Dalia Jakštienė