2019 03 05 – V.Putvinskio mirties metinių paminėjimas

Paskelbta: 2019 March 7

„Nenumirus po piktojo gruodo ledais,
Nesukniubus po sielvarto upės krantais,
Puoškis, puoškis pavasario jauno žiedais,
LIETUVA, mano protėvių žeme.“
(Bernardas Brazdžionis)

Kovo 5d. prieš 90 metų po ilgos ir sunkios ligos mirė LŠS įkūrėjas, ideologas ir pirmasis viršininkas Vladas Gerardas Putvinskis.
LKD Kęstučio šaulių 7-osios rinktinės šauliai ir jaunieji šauliai Tauragėje prie V.Putvinskio paminklo kovo 5d. susirinko 16 val.
Tylos minute pagerbė iškilujį šaulį, padėjo atminimo žvakeles ir Bernardo Brazdžionio eilėmis kreipėsi į jaunas širdis.
LDK Kęstučio šaulių 7-osios rinktinės štabo informacija.