2019 03 11 – PĖSČIŲJŲ ŽYGIS „NEPRIKLAUSOMYBĖS KELIAIS“

Paskelbta: 2019 March 19

Kovo 11 d. daugiau kaip 200 žygeivių dalyvavo pėsčiųjų žygyje „Nepriklausomybės keliais“, skirtame paminėti Kovo 11- ąją.
Ryte žygio dalyviai rinkosi Šilalės r. Pajūrio Stanislovo Biržiškio gimnazijoje.

Šilalės rajono savivaldybės meras Jonas Gudauskas pasveikino su švente ir palinkėjo gero ir saugaus žygio.

Iš gimnazijos kiemo pasukome į miestelio Tremtinių aikštę. Trumpai aikštės atsiradimo istoriją ir jos istorinę reikšmę pristatė Pajūrio bendruomenės pirmininkė Stasė Sėrapinienė. Tylos minute pagerbėme žuvusius už Lietuvos laisvę, uždegėme žvakutes.

Toliau kelias vedė prie bunkerio. 710 Pajūrio jaunųjų šaulių kuopos vadas Algimantas Dragūnas papasakojo, kad tokie 3 bunkeriai Pajūrio apylinkėse buvo pastatyti 1941 m. Tai Molotovo linija – gynybinių įtvirtinimų kompleksas, skirtas apsaugoti naująsias Sovietų Socialistinių Respublikų Sąjungos vakarines sienas nuo galimos atakos iš vakarų.

Įlipome į kalniuką, o paskui pasukome tilto per Jūrą link, perėję tiltą, žygį tęsėme Jūros pakrante, kur ir dabar yra išlikę gynybinės linijos apkasai. Priėjome Pakisio piliakalnį, apipintą legendomis ir padavimais. Įkopę į piliakalnį, apžvelgėme Pajūrio apylinkes. Manoma, kad ant šio piliakalnio kovų su kryžiuočiais metu stovėjo viena Jūros gynybinės sistemos pilių.

Toliau kelias vedė sodybos, kur stūkso Aukuro akmuo, link. Tai milžinišką krėslą primenantis, apytikriai 4 m ilgio, 3 m pločio ir 1 m aukščio granito luitas. Vienoje jo pusėje yra didžiulė įduba. Sakoma, kad čia senovės lietuviai aukodavo aukas.

Apžiūrėję Aukuro akmenį, tęsėme žygį. Žygeivių laukė net keli išbandymai: keli maži lieptukai per upelį ir „beždžionių“ tiltas, kuris buvo gana slidus, nes žygio dalyvius lydėjo permainingas oras. Įveikę kliūtis, atsidūrėme prie buvusio Pranciškonų vienuolyno. Dabar buvusiame vienuolyne įrengti gyvenamieji butai.

Maršruto pabaiga – Pajūrio rekreacinė teritorija. Čia žygeivių laukė medaliai, kuriuos pagamino gimnazijos technologijų mokytojas Darius Jakaitis, Pajūrio bendruomenės šeimininkių išvirta gardi košė ir arbata.

Dėkojame Atviram jaunimo centrui „Pulsas“ už žygio organizavimą, 710 Pajūrio jaunųjų šaulių kuopai ir jų vadui Algimantui Dragūnui už puikiai parinktą žygio trasą ir saugiai organizuotą žygį. Dėkojame ir visiems žygio organizavimo partneriams: Šilalės rajono visuomeninių jaunimo organizacijų sąjungai „Apskritasis stalas“ už žygio viešinimą, Pajūrio miestelio bendruomenei už laužo šilumą, gardžią košę ir karštą arbatą, Pajūrio seniūnijai ir Pajūrio laisvalaikio salės renginių organizatoriui Dariui Vasiliauskui už pagalbą organizuojant žygį ir skambią muziką, Šilalės kultūros centrui už materialinę paramą. Nuoširdžiai dėkojame ir žygio dalyviams už gerą nuotaiką, nors oras ir nelepino.

Šilalės r. Pajūrio Stanislovo Biržiškio gimnazijos
direktoriaus pavaduotoja ugdymui Viktorija Dragūnienė