Informacija

Istorija

1933 m. Už paaukotas lėšas Tauragėje buvo pastatyti šauliu namai (pirmą tūkst. litų surinko moterys šaulės) Tais pačiais metais buvo organizuotos šaulių žaidynės šalia esančiame hipodrome.

1927m. Tauragės šauliai aktyviai dalyvavo valstybės kūrime ir gyvenime. Per 1927m. pučą šaulė telegrafistė Irena Šiaulininkienė, rizikuodama gyvybe, telegrafavo apie susidariusią situaciją.

1919 m. Lapkričio 4 d. buvo patvirtintas Tauragės šaulių būrio steigimo protokolas ir ta data yra laikoma Tauragės šaulių rinktinės įkūrimo data. Pirmasis vadas Stasys Eismontas.

1919 m. birželio 27 d. laikoma LŠS įkūrimo diena. LŠS sumanytojas Matas Šalčius, įkūrėjas Vladas Pūtvis-Putvinskis, kurio kilmės šaknys yra Tauragės rajone. Šauliškos idėjos ir judėjimas iš Kauno greit sklido po visą Lietuvą.

Dabar veikianti Šaulių sąjunga tęsia tarpukario Lietuvoje gyvavusios organizacijos veiklą.